Privatlivspolitik

 

Håndtering af persondata

Det er vigtigt for os her på Boma Gardiner, at du som kunde kan være sikker på, at vi overholder alle retningslinjer for håndtering af personlige oplysninger på www.bomagardiner.dk.  Vi vil, at du som kunde altid kan stole på, at vi stræber efter et højt niveau af databeskyttelse og overholder alle de love og regler, der gælder for behandling af personoplysninger.

Persondatapolitik

1. Generelt

Denne politik vedrører integritet og beskriver, hvordan

Boma Gardiner

Tværager 93, 2670 Greve

e-mail: info@bomagardiner.dk

indsamler, videregiver og opbevarer dine personlige data.

Fortrolighedspolitikken gælder, når Boma Gardiner leverer tjenester og produkter som f.eks. når du handler med Boma Garidner, kontakter vores kundeservice, besøger vores hjemmesider eller opretter en Boma Gardiner -konto.

Med fortrolighedspolitikken ønsker vi at beskrive, hvorledes du er sikret, når du videregiver dine personlige oplysninger til os og hvordan dine personlige data behandles i overensstemmelse med den gældende privatlivslovgivning.

2. Personoplysningsansvar

Boma Gardiner er personligt ansvarlig for Boma Gardiners behandling af dine personlige data i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Boma Gardiner

Tværager 93, 2670 Greve

e-mail: info@bomagardiner.dk

Tlf.: 81906019

3. Hvornår bruger vi personoplysninger?

Når du besøger vores hjemmeside, handler med os, abonnerer på nyhedsbrevet, opretter en Boma Gardiner-konto eller kontakter vores kundeservice, indsamler og behandler vi dine personlige oplysninger. Vi indsamler disse data for at kunne tilbyde den service og funktionalitet, der forventes og for at opfylde vores del af for eksempel en købsaftale.

4. Hvilke personoplysninger bruger vi?

Vores datapolitik er at bruge og gemme så få personoplysninger som muligt. Det betyder, at vi kun bruger de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle dine ordrer og opretholde kommunikationen med dig.

De personoplysninger, vi indsamler fra dig som kunde, er følgende:

• Navn

• Adresse (leverings- og faktureringsadresse)

• E-mail

• Telefonnr.

• Konto nr.

• Købsoversigt

• IP-adresse og oplysninger om brug af webstedet

Personlige oplysninger, som du angiver, når du kontakter Boma Gardiner, f.eks. via vor kundeservice eller gennem ”Mine sider”

For at kunne behandle din ordre fuldt ud, videregiver vi dine oplysninger til vores partnere, f.eks. PostNord og GLS. Vi indsamler også dine adresseoplysninger fra tredjepartstjenester til adresseopdateringer.

Når du besøger vores hjemmeside, gemmer vi følgende oplysninger af administrative og tekniske grunde: Type og version af browser der anvendes, dato og klokkeslæt for besøget og din IP-adresse. Disse data er anonymiseret og bruges til vores statistikker og til forbedring af vores internet- og onlinetjenester. De anonymiserede data er adskilt fra dine personlige data, gemt i et sikkert system og kan ikke knyttes til en bestemt person. Det betyder, at dine personlige oplysninger altid forbliver beskyttede.

5. Sammenfatning af personoplysningernes håndtering

Formål: Administrere ordrer, herunder meddelelser og efterfølgende support

Eksempel: For at levere, tilbyde betalings- og leveringsmuligheder, håndtere reklamations- og garantitjenester, svare på spørgsmål

Retsgrundlag: Lave den endelige købsaftale

Så længe gemmes oplysningerne: 3 år efter afsluttet køb

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

Andre personoplysninger som gives ved henvendelse til os

Formål: Lovkrav der følges

Eksempler: Garantiforpligtelser, forbrugerlovgivning, produktsikkerhed, regnskabsføring

Retsgrundlag: Overholdelse af lovpligtig forpligtelse i forbindelse med handel

Så længe gemmes oplysningerne: Så længe som den gældende lov kræver, for eksempel 7 år i henhold til regnskabsloven

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

Formål:​ Registrering og håndtering af din konto

Eksempel: Give tilladelse til at logge ind på “Mine sider”, give adgang til ordrehistorik, opdatering af kontaktoplysninger, tilbyde gemte favoritter

Retsgrundlag: Overholdelse af lovpligtig forpligtelse i forbindelse med handel

Så længe gemmes oplysningerne: Så længe du har en Boma Gardiner-konto

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

Brug af webside

Andre personoplysninger som gives ved henvendelse til os

Formål: Markedsføring af produkter og tjenester

Eksempel: Udsende relevante tilbud via e-mail eller SMS på lignende produkter, tjenester eller produktanbefalinger, udsendelse af udsalgskampagner og anden information om begivenheder til bestemte kundesegmenter

Retsgrundlag: Færdiggørelse af købsaftale og samtykkeerklæring

Så længe gemmes oplysningerne: 12 måneder efter gennemført køb eller til samtykkeerklæringen tilbagekaldes

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

Brug af webside

Andre personoplysninger som gives ved henvendelse til os

Formål: Udvikling af virksomhedens tjenester og produkter samt analyser af kundekartoteket som helhed

Eksempler: Tilfredshedsanalyser, sortimentsanalyse

Retsgrundlag: Legitim interesse

Så længe gemmes oplysningerne: 3 år efter gennemført køb

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

Brug af webside

Formål: Forebyggelse af misbrug af tjenester og straf for kriminalitet

Eksempel: Undgå bedrageri, forhindre uautoriseret adgang til konti

Retsgrundlag: Overholdelse af lovlig forpligtelse alternativt ved berettiget interesse

Så længe gemmes oplysningerne: Så længe loven kræver det

Type personoplysninger:

Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer

Ordreinformation

Leveringsinformation

Betalningsinformation

6. Hvor lang tid gemmer vi dine personlige data?

Boma Gardiner gemmer kun dine personlige data, så længe det er berettiget jf. formålet. Hvor længe de gemmes, er varierende og afhænger af hvilke personoplysninger det drejer sig om og formålet hermed. For flere detaljer, se punkt 7

7. Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Boma Gardiner har truffet alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personlige oplysninger og du kan føle dig helt sikker, når du videregiver personlige oplysninger til os. Vi forhindrer uautoriseret adgang, distribution og ændringer, ved at gemme dine personlige oplysninger i databaser, der er beskyttede med adgangskoder og firewalls. Når der kommunikeres om dine personlige data til andre partnere, ligger der altid en personoplysningsaftale til grund herfor, og kommunikationen er altid krypteret.

8. Videregives personoplysninger til andre?

Boma Gardiner videregiver kun dine personlige oplysninger videre til nødvendige partnere eller søsterselskaber når der foreligger en personoplysningsaftale. Eksempler på samarbejdspartnere er virksomheder, der udfører tjenester på Boma Gardiner vegne inden for levering, betaling og kommunikation. Disse partnere håndterer kun dine personlige oplysninger med det formål at sikre, at vi opfylder vores forpligtelser i henhold til juridisk forpligtelse, opfyldelsen af købsaftalen eller ved samtykke.

Boma Gardiner kan også videregive dine personlige oplysninger, hvis der foreligger et lovkrav, en anmodning fra en offentlig myndighed eller hvis det handler om at sikre Boma Gardiner retslige interesser i at opdage eller forhindre svindel eller andre sikkerhedsproblemer.

Hvis nogen af Boma Gardiners leverandører eller partnere befinder sig uden for EU / EØS kan Boma Gardiner overføre dine personlige data dertil. Hvis personoplysninger overføres til et land uden for EU / EØS, er det Boma Gardiner der skal sørge for at tage de nødvendige skridt til at videregive personoplysningerne til lande uden for EU / EØS på lovlig vis. Hvis der ikke foreligger en tilladelse til at sælge dine personlige oplysninger til tredjepart, vil dette ikke ske.

9. Hvad er dine rettigheder?

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at blive informeret om, hvilke personlige oplysninger, vi har indsamlet om dig, eller hvis du ønsker at rette fejl eller slette dataene. Vi vil også på din anmodning eller på eget initiativ rette, de-identificere, slette eller tilføje oplysninger, som viser sig at være forkerte eller ufuldstændige.

Du har også ret til at anmode om følgende:

Adgang til dine personlige oplysninger:

Det betyder, at du har ret til at anmode om en udskrift af den behandling, vi udfører med hensyn til dine personlige oplysninger. Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der bruges. Du har ret til i en underskrevet ansøgning, at få en udskrift af de personlige data som Boma Gardiner har på dig, formålet med behandlingen og til hvem dataene er eller vil blive videresendt til. Du har også ret til at få registreringsjournalen med oplysninger om, hvorfra dataene er blevet hentet, hvis personoplysninger ikke er blevet indsamlet direkte fra dig, eksistensen af den automatiserede beslutningsproces (herunder profilering), og den forventede periode, hvor dataene skal gemmes, herunder de kriterier, der anvendes til at afgøre denne periode. Du har også ret via registreringsjournalen at få oplyst hvilke øvrige rettigheder du har til lige netop dette punkt.

Rettelser i dine personlige data:

På din anmodning, vil vi så hurtigt som muligt korrigere ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, vi har på dig.

Sletning af dine personlige data:

På din anmodning, vil vi fjerne de personlige oplysninger, vi har om dig, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, de er blevet indsamlet til. Hvis der er lovmæssige krav til behandlingen af dine personlige data, vil vi afslutte brugen af oplysningerne til andre formål end til de formål der berører loven, såsom regnskabs- og skattelovgivningen.

Begrænsning af behandlingen af dine personlige data:

På din anmodning, begrænser vi vores brug af dine personlige data til visse begrænsede formål.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder at du undervise omstændigheder har ret til at modtage og videregive dine personoplysninger, på et struktureret og i et generelt format, til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod persondatabehandlingen der udføres og om hvorledes disse data bruges med interesseafvejning og i forhold til formålet. I modsætning til en sådan behandling, vil vi kun fortsætte med at bruge personoplysningerne, hvis de legitime grunde til behandlingen opvejer dine interesser.

Bruges oplysningerne til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling ved at sende en e-mail til: info@bomagardiner.dk  Ved modtagelse af din indsigelse, vil vi holde op med at benytte dine personlige data til sådanne markedsføringsformål. Det er altid muligt at takke nej til alt vores reklamepost.

Du har også ret til at indgive klager vedrørende brugen af dine personlige data til Datatilsynet.

10. Cookies

Boma Gardiner bruger cookies på web-stederne, mere information findes i vores cookiepolicy.

11. Ændringer i fortrolighedspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre vores databeskyttelseserklæringer, hvis det bliver nødvendigt på grund af ny teknologi. Sørg for, at du har den nyeste version. Hvis vi ændrer de grundlæggende afsnit i denne persondatabeskyttelseserklæring, oplyses dette på vores hjemmeside.

12. Kontaktoplysninger

Alle interesserede og besøgende på vores hjemmeside, som har spørgsmål til vores persondatabeskyttelsespolitik kan nå os på følgende adresse:

Boma Gardiner

Tværager 93, 2670 Greve

e-mail: info@bomagardiner.dk

Tlf.: 81906019