Fortrydelsesformular

Ønsker du at returnere dine varer kan du benytte nedenstående formular. – Du udskriver blot formularen, udfylder den og vedlægger den de varer du returnerer: 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til :

BomaGardiner

Tværager 93, 2670 Greve

E-mail: info@bomagardiner.dk

Tlf.: 81906019

CVR: 39637073

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bestilt den(*) / modtaget den(*) __________________________

Forbrugerens navn ____________________________________

Forbrugerens adresse __________________________________

Forbrugerens underskrift ________________________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato:       /       –

(*) Det ikke relevante udstreges